Структура 2017-2018 н.р

Головна » Управління школою » Структура 2017-2018 н.р   

Лисогірська загальноосвітня школа І ступеня працює за п”ятиденним робочим тижнем.

Відповідно до ст. 16. Закону України « Про загальну середню освіту» структура навчального року становить:

I  семестр:    01. 09. 2016р. - 29.12.2016р.

II    семестр:  16. 01. 2017р.  - 26.05.2017р.

Канікули:

Осінні:                        22.10. 2016 р.  - 31.11. 2016 р.

Зимові:                       30.12. 2016 р. – 16 .01. 2017 р.

Весняні:                      25.03. 2017 р. -  02.04. 2017 р.

Відповідно до ст. 34. Закону України « Про загальну середню освіту»  Державна підсумкова атестація  - 4 клас :   10.05. 2017 р. - 21.05.2017 р.

 

Мова навчання – українська.

 

Навчально – виховний процес в навчальному закладі  організовано відповідно до основних нормативних документів:

- Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778,

- Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462,

- Державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 та від 23.11.2011 №1392,

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

 

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 р. №1/9-253 «Про структуру 2016 -2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочий  навчальний  план школи складено:

-  для 1 та 4 класу  за   Типовими   навчальними  планами  початкової  школи,  затвердженими  наказом  Міністерства  освіти і  науки, молоді  та спорту  України  від  10. 06. 2011 р. № 572 , із змінами згідно   з  наказом   Міністерства  освіти  і  науки України від 16.04.2014 № 460.

 

Розподіл варіативної складової:

1 клас:

1 год – Українська мова;

1 год – Курс « Риторика».

4 клас:

1 год – Українська мова

1год  - Курс « Риторика»

1 година  „Української мови" варіативної складової відводиться на збільшення годин   на вивчення навчального предмета інваріантної складової „ Українська мова", з метою поглиблення   знань і мовленнєвих  вмінь, набутих молодшими школярами в початкових класах, які стануть основою для вивчення систематичного курсу рідної мови в основній і старшій структурних ланках загальноосвітньої школи.

 

1   година   Курс   „  Риторика ”   вивчається    за    програмою   рекомендованою

Міністерством       освіти      і     науки    України    курсів      за     вибором     для 

початкових    класів   ( упорядники:    Л.Ф.    Щербакова,  Г.Ф.   Древаль,  2009 р.  Тернопіль).

Мета  курсу -  забезпечити  формування   особистості,  яка б володіла  знаннями,  вміннями     і      навичками      ефективного     спілкування,     збагачувала     свій 

комунікативний  досвід, зберігала культурно –мовленнєві традиції  українського  народу.

 

 

 

 

 

Вчитель                                                                                              І.Д. Наборщикова